Triển khai Chương trình hợp tác chuyển đổi số du lịch Lạng Sơn

Sáng 25/6, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Chương trình hợp tác quảng bá du lịch Lạng Sơn trên nền tảng số năm 2024.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hoàng Xuân Thuận phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã giới thiệu kết quả đạt được cũng như một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; lãnh đạo Trung tâm Thông tin du lịch đã phổ biến các nội dung tổng quan chuyển đổi số trong ngành du lịch của nước ta hiện nay.

Tại đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã thực hiện ký kết chương trình hợp tác quảng bá du lịch Lạng Sơn trên nền tảng số năm 2024 với Trung tâm Thông tin du lịch.

Hoạt động ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh với Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Theo đó, chương trình hợp tác gồm các nội dung: Truyền thông, quảng bá du lịch Lạng Sơn trên các website và mạng xã hội của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; hỗ trợ xây dựng video quảng bá du lịch Lạng Sơn; tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; triển khai các nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác với Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam) nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, hội nhập mạnh mẽ vào hệ sinh thái các nền tảng số ở tầm quốc gia. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh là đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2030.

Leave Comments

0886055166
0886055166