Chi bộ Sự nghiệp Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại di tích Khuổi Nọi – Điểm du lịch về nguồn

Thực hiện Hướng dẫn số 19 – HD/ĐUK ngày 29/3/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ Khối năm 2023 về ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ” và tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 – 15/6/2023); Thực hiện Kế hoạch số: 483/KH-ĐU ngày 10/4/2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 – 15/6/2023); Triển khai Kế hoạch số:17/KH-SNDL ngày 25/12/2022 của Chi bộ Sự nghiệp du lịch về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023.

Chi bộ Sự nghiệp du lịch dâng hương tại Di tích Khuổi Nọi

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2023, Chi bộ Sự Nghiệp Du lịch đã tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển 15/6/1933 – 15/6/2023) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khuổi Nọi, thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ huyện Bắc Sơn. Di tích Khuổi Nọi – Di tích đội Cứu quốc quân Bắc Sơn – Lạng Sơn được thành lập ngày 23/2/1941. Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là lực lượng vũ trang đầu tiên do Đảng ta trực tiếp tổ chức và lãnh đạo để chuẩn bị đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Khuổi Nọi đã đi vào lịch sử vẻ vang của đất nước, là nơi khai sinh ra lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng. Đồng thời trở thành trung tâm huấn luyện, trang bị kiến thức về quân sự cho lớp cán bộ quân sự đầu tiên của nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Phan Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Sự Nghiệp Du lịch.

Đồng chí Phan Văn Hòa, Ủy viên ban thường vụ, Phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Trần Thị Bích Hạnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở VHTTDL – Bí thư chi bộ Sự nghiệp Du lịch tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên và quần chúng ưu tú đã được nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 – 15/6/2023) khẳng định vai trò lãnh đạo, thành quả mà Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã đạt được qua các giai đoạn cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua nội dung sinh hoạt đảng viên trong chi bộ đã đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo chuyên đề, nêu ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chuyên môn và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2023.

Đảng viên chi bộ Sự nghiệp du lịch đóng góp ý kiến vào báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Sự nghiệp Du lịch là hoạt động bộ thiết thực, hiệu quả, và ý nghĩa, thể hiện sự sáng tạo và đổi mới trong phương thức sinh hoạt chi bộ đồng thời tạo không khí phấn khởi thi đua yêu nước cho các đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

Đồng chí lãnh đạo Sở VHTTDL chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú chi bộ Sự nghiệp du lịch

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề các đảng viên và quần chúng ưu tú đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

 

TTTT XTDL

Leave Comments

0886055166
0886055166