Homestay du lịch cộng đồng huyện Hữu Lũng

1. Danh sách các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại Xã Hữu Liên

TT

Họ và tên

(Đăng ký kinh doanh)

Tên (Homestay) Địa chỉ (Thôn) Số điện thoại
1 Vy Văn Khiểm Ngọc Bích Làng Bên 0379.823.362
2 Lèo Thị Thim Rừng Xanh Làng Bên 0333.779.650
3 Hoàng Văn Chĩnh Yến Nhi Làng Bên 0369.097.390
4 Vy Văn Miệu Bình Minh Làng Bên 0368.261.088
5 Hoàng Mạnh Hưởng Thắng Liên Đoàn Kết 0388.976.099
6 Nguyễn Thanh Tùng Đồng Lâm Làng Bên 0913.539.450
7 Nguyễn Đình Lâm Sơn Thủy Ba Lẹng 0989.320.802
8 Sầm Thị Vân Gia Bảo Tân Lai 0977.348.700
9 Hoàng Văn Băng Yên Bình Làng Bên 0979.312.433
10 Lèo Thị Thuật Đồng Lâm Làng Bên 0388.503.836
11 Hoàng Văn Thoạn Nguyệt Nga Làng Bên 0366.016.608
12 Hoàng văn Cảnh Hương Bưởi Ba Lẹng 0964.456.063
       

2. Danh sách các hộ du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh

– Home stay Mão – 0982.402.656

– Home stay Minh Nhật – 0982.459.582

– Home stay Mạnh Quỳnh – 0975.653.688

– Home stay Good Socks – 0967.482.451

– Home stay Nhung Môn – 0367153.664

Leave Comments

0886055166
0886055166