Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm TTXTDL Hỗ trợ lắp đặt sơ đồ các điểm du lịch tại huyện Bắc Sơn

Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Sơn. Ngày 04 tháng 10 năm 2019 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đã tiến hành bàn giao sơ đồ các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn cho hai xã Quỳnh Sơn và Vũ Lăng huyện Bắc Sơn. Tại buổi bàn giao có đại diện UBND hai xã, lãnh đạo Trung tâm TTXTDL và  đông đảo các hộ gia đình kinh doanh du lịch cộng đồng.

Sơ đồ các điểm du lịch huyện Bắc Sơn là một tiện ích giúp cho khách du lịch nhận biết các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn từ đó du khách có thể đến các điểm du lịch mà mình muốn. Sơ đồ được thiết kế trên giao diện đẹp, dễ nhìn thể hiện hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn