Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Sở VHTT&DL Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOfifice”

Ngày 29/7/2020, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOfifice” tại trụ sở Sở VHTT&DL.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của 96 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc.

 

Chương trình nhằm hướng dẫn sử dụng, vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT- iOffice) cho các phòng, đơn vị thuộc Sở, hướng đến thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản điện tử đúng quy trình, quy định, đảm bảo yêu cầu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng.

 

Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch