Bài học quý báu về tinh thần cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri dành cho thế hệ trẻ Lạng Sơn

Cội nguồn, truyền thống văn hóa Xứ Lạng với những địa danh hiển hách Chi Lăng, Pha Lũy, cùng bao thế hệ con người Xứ Lạng đã góp phần tạo nên những trang sử hào hùng về truyền thống đấu tranh yêu nước, bất khuất của dân tộc ta. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, con người Xứ Lạng luôn có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của cha, ông để lại. Mạch nguồn dòng chảy truyền thống trên quê hương Xứ Lạng đã góp phần sản sinh ra những người con ưu tú của dân tộc. Một trong những người con tiêu biểu ấy là đồng chí Lương Văn Tri – người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất.

Tượng đài Lương Văn Tri tại thị trấn Văn Quan

Ngã xuống trong ngục tù khi tuổi đời mới tròn 31 và chưa một lần đeo quân hàm cấp bậc nhưng đồng chí Lương Văn Tri – người chiến sỹ cộng sản kiên trung bất khuất đã để lại cho thế hệ sau mãi khắc ghi trong tâm khảm lòng cảm phục, biết ơn và ngưỡng mộ một cán bộ quân sự tài năng – người anh hùng của các dân tộc Xứ Lạng. Tuổi thanh xuân hoạt động cách mạng đầy nhiệt huyết, sự hy sinh thầm lặng, oanh liệt của người chiến sỹ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Suốt chặng đường 13 năm hoạt động cách mạng (1928 – 1941), với sự nỗ lực quên mình, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất Lương Văn Tri – người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn đã có những cống hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Để biết ơn công lao của đồng chí, tỉnh Lạng Sơn đã đặt tên cho một số trường học, một tuyến đường với tên gọi đường Lương Văn Tri. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí còn là nguồn cảm xúc cho các nhà thơ, nhà văn sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật; tiêu biểu là tác phẩm tiểu thuyết lịch sử “Tướng không phong hàm” của cố nhà văn Nguyễn Trường Thanh, xuất bản năm 2012.
Suốt chặng đường 13 năm liên tục hoạt động cách mạng (1928 – 1941), với sự nỗ lực phấn đấu quên mình, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri – người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn đã có những cống hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 – 1945.
Trong thời gian từ năm 1930 đến năm 1938, với vai trò là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại Đảng bộ đặc biệt hoạt động trên đất Trung Quốc, đến trước khi được chỉ định tham gia Xứ uỷ Bắc Kỳ, hoạt động của đồng chí Lương Văn Tri đã góp phần tổ chức thành công các khoá huấn luyện cách mạng cho đội ngũ cán bộ trong nước, trong đó có nhiều cán bộ của hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đã trực tiếp đi sâu đi sát cơ sở để xây dựng, củng cố phong trào cách mạng ở Bắc Sơn, Tràng Định từ năm 1936 đến năm 1938.
Từ năm 1938 đến năm 1941, với cương vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ, được Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ giao nhiệm vụ quan trọng, phụ trách công tác quân sự của Xứ uỷ, đồng chí Lương Văn Tri đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, củng cố địa bàn an toàn khu của Trung ương và của Xứ uỷ Bắc Kỳ tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, đồng chí Lương Văn Tri cùng một số đồng chí lãnh đạo Trung ương và Xứ uỷ Bắc kỳ đã tổ chức mở được các lớp huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Xứ uỷ Bắc Kỳ. Trong số các học viên, có đồng chí sau này đã trở thành tướng lĩnh tài năng nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam như Đại tướng Hoàng Văn Thái.
Với cương vị là Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Chính trị viên Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao trong việc xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai, phát triển Đội du kích Bắc Sơn trở thành Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (Đội Cứu quốc quân 1) – là một trong những đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ghi nhận công lao của Đội du kích Bắc Sơn, trong phiên họp Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 14/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 163-SL “Thưởng tặng Huân chương Quân công hạng nhất” cho Đội du kích Bắc Sơn.
Hoạt động chỉ đạo, chỉ huy của đồng chí Lương Văn Tri, cùng với sự nỗ lực của Đội cứu quốc quân Bắc Sơn đã góp phần quan trọng mở rộng phong trào cách mạng từ Bắc Sơn tới địa bàn các châu, huyện trong tỉnh Lạng Sơn: Bình Gia, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Thoát Lãng và Tràng Định.
Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh  thời kỳ (1930 – 1945).
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lương Văn Tri luôn nêu cao tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, có lý tưởng cao đẹp, lối sống trong sáng, trọng đạo lý, trọng nghĩa tình, gần gũi yêu thương đồng chí, đồng đội, mãi mãi là tấm gương sáng ngời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, để lớp lớp con cháu chúng ta học tập và noi theo. Tuổi thanh xuân hoạt động cách mạng đầy nhiệt huyết, sự hy sinh thầm lặng, oanh liệt của người chiến sỹ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ Lạng Sơn đã ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Tên tuổi của đồng chí Lương Văn Tri sống mãi với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, với non sông đất nước Việt Nam.
Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2021) là dịp để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của đồng chí Lương Văn Tri – Người con ưu tú của mảnh đất Xứ Lạng anh hùng, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc. Qua đó, giúp cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn, tự hào và trân trọng những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã giành được bằng sự đánh đổi xương máu và nước mắt của các thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống vì độc lập cho dân tộc, vì tự do cho nhân dân. Những truyền thống tốt đẹp đó, tên tuổi của những người con ưu tú đó sẽ mãi mãi tạc ghi vào trang sử vàng yêu nước của dân tộc Việt Nam; tạo sự tin tưởng vững chắc cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng; tạo động lực to lớn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, cũng như quê hương Lạng Sơn, chúng ta càng thêm tin tưởng, tự hào và tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tấm gương người chiến sĩ cộng sản Lương Văn Tri mãi mãi là niềm tự hào to lớn của toàn Đảng, toàn dân ta. Tấm gương hi sinh hết thảy cuộc đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Lương Văn Tri đã để lại cho thế hệ cách mạng đời sau những bài học vô cùng quý báu:
Đó là bài học về tinh thần yêu nước, giác ngộ lý tưởng cộng sản và kiên định lập trường giai cấp công nhân. Ngay từ khi chưa giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, với lập trường của người yêu nước, đồng chí Lương Văn Tri đã hiểu rõ nỗi khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, sớm tham gia hưởng ứng các cuộc vận động do tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát động. Quá trình chuyển biến tư tưởng của đồng chí từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin trải qua những giai đoạn thâm nhập thực tiễn trong nước và nước ngoài. Khi được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đồng chí đã nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm lập trường của giai cấp công nhân, giác ngộ lý tưởng cộng sản.

Xem thêm: thiết kế web du lịch
Đó cũng là bài học về phẩm chất đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Đó là bài học về xây dựng niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo. Không ngừng trau dồi bản chất cách mạng của người cộng sản, phát huy hết trí tuệ sáng tạo, tận tụy với trách nhiệm, tận trung với đất nước, với Đảng, thủy chung như nhất với đồng chí, đồng bào. Trong hiểm nguy vẫn giữ trọn được khí tiết của người cộng sản, nêu cao tinh thần bất khuất trước kẻ thù.
Ôn lại cuộc đời chiến đấu của anh Lương Văn Tri, chúng ta vô cùng cảm phục và không ngừng học tập những đức tính cao cả của người chiến sĩ cách mạng, đó là lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù địch sâu sắc, lòng tin tưởng tuyệt đối vào quần chúng, vào tiền đồ của cách mạng, tinh thần kiên cường bất khuất, không lùi bước trước khó khăn, không khuất phục trước uy vũ, luôn luôn lạc quan và toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp cách mạng. Bài học sâu sắc nhất mà cuộc đấu tranh cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri để lại cho các thế hệ cách mạng đời sau là trước vận mệnh thiêng liêng của Tổ quốc, nên chịu thiệt thòi về hạnh phúc gia đình, riêng tư, dồn hết trí lực, hy sinh cao cả vì sự nghiệp lớn lao của Đảng, của dân tộc.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn

Leave Comments

0886055166
0886055166