Hiệu thuốc tại TP Lạng Sơn

Nhà Thuốc Huy Định

52 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3870 878

Nhà Thuốc 207 Trần Đăng Ninh

207 Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3874 467

Nhà Thuốc Số 2

Số 2, Nguyễn Du, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3868 788

Nhà Thuốc Xứ Lạng

Số 5, đường 17 Tháng 10, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3715 396

Nhà Thuốc Minh Diệp

21 Nguyễn Thái Học, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Nhà Thuốc Bình Phương

38 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3713 222

Nhà Thuốc 355

355 Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3876 946

Nhà Thuốc Hoa Hồng

64 Bến Bắc, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3711 560

Nhà Thuốc Linh Anh

6 Đèo Giang, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3812 116

Nhà Thuốc Thanh Hương

423 Bà Triệu, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3718 598

Nhà Thuốc Hồng Diệp

93 Bến Bắc, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3710 878

Nhà Thuốc Thanh Thủy

98 Phai Vệ, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3719 680

Nhà Thuốc Mai Thảo Nguyên

11 Đinh Tiên Hoàng, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 6251 686

Nhà Thuốc Minh Tuyết

54 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3877 109

Nhà Thuốc Phú Lộc 4

Lý Thường Kiệt, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 097 234 13 81

Nhà Thuốc Minh Hạnh

Đinh Tiên Hoàng, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 091 220 34 91

Nhà Thuốc Hiền Minh

154 Nguyễn Du, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Nhà Thuốc Vinh Thương

24 Nguyễn Du, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 097 632 84 58

Nhà Thuốc 430

430 Bà Triệu, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3878 071

Nhà Thuốc Huệ Anh

97 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3777 668

Nhà Thuốc Vũ Thị Đẹp

140 Phai Vệ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3872 868

Nhà Thuốc Bắc Oai

114 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3883 456

 

Leave Comments

0886055166
0886055166