Khách sạn Hoàng Thịnh

Địa chỉ: Số 319 đường Bà Triệu, P. Vĩnh Trại. TP Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3866699 – 0989750409

Leave Comments

0886055166
0886055166