Homestay Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Sơn

1. Thôn Hoan Trung xã Chiến Thắng

TT Họ và tên

(Chủ hộ)

Năm sinh Địa chỉ

(Thôn)

Điện thoại
1 Dương Thời Giang 12/3/1953 Hoan Trung 0987292382
2 Phùng Văn Cường 15/7/1985 Hoan Trung 0915482883
3 Dương Hữu Phong 20/9/1973 Hoan Trung 0376708343
5 Dương Thị Chinh 15/11/1963 Hoan Trung 0385406825
8 Dương Thời Đều 10/4/1986 Hoan Trung 0975678341

2. Xã Vũ Lăng

– Home stay Cánh đồng vàng – 0374.812.340.

– Home stay Thủy Tiên – 0389.776.404.

– Home stay Đình Lược – 0352.093.200.

– Khu nhà sàn Bản Chăng – 0368.168.743.

3. Xã Bắc Quỳnh

– Home stay Dương Đình Hanh – 0917.097.689

– Home stay Dương Công Chài – 0984.020.083

– Home stay Dương Công Trọng – 0987.316.002

– Home stay Dương Công Chích – 0978.251.055

– Home stay Dương Thị Dư – 0372.519.225

– Home stay Dương Công Thầm – 0815.817.042

– Home stay Dương Công Cồ – 0847.989.333

– Home stay Dương Công Vấn – 0816.353.656

Leave Comments

0886055166
0886055166