Công an TP Lạng Sơn, phường, huyện

Công An TP Lạng Sơn

Số 1 Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3870032

 

Công An Huyện Cao Lộc

Khối 6 Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3861497

 

Công An Huyện Chi Lăng

Khu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng M,  Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3820259

 

Công An Huyện Hữu Lũng

Khu An Ninh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3826 695

 

Công An Huyện Lộc Bình

Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3840225

 

Công An Huyện Đình Lập

Khu 3 thị trấn Đình Lập Lạng Sơn, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3846110

 

Công An Huyện Văn Lãng

Khu I thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053880116

 

Công An Huyện Tràng Định

 

Khu I, TT Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3883143

 

Công An Huyện Bình Gia

Khu 3, thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053834202

 

Công An Huyện Bắc Sơn

Tiểu khu Trần Đăng Ninh, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3837231

 

Công An Huyện Văn Quan

Phố Đức Hinh, TT Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3830081

 

Công An Phường Vĩnh Trại

44 Lê Đại Hành, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3871 605

 

 

Công an phường Tam thanh

Đường Lê Hồng Phong–Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053 870 436

 

Công An Phường Chi Lăng

Quang Trung, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053 3812435

 

Công An Phường Đông Kinh

351 Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053 870434

 

Công An Phường Hoàng Văn Thụ

Đường Lê Lai Phường Hoàng Văn Thụ. Thành Phố Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3870 437

 

Leave Comments

0886055166
0886055166