Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Thông tin về tổ chức Hội chợ Du lịch năm 2020.

Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh, trưng bày giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ giao lưu thương mại, phát triển thị trường. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch trong…