Mùa vàng Bắc Sơn Mùa Đông Mẫu Sơn Cột cờ Phai Vệ Xuân Xứ Lạng Thành Phố Lạng Sơn Thác Đăng Mò Đồng Lâm - Hữu Liên

Announcement Organizing Mau Son Tourism Festival 2019

In order to continue strengthening the promotion of Mau Son tourism, Lang Son Department of Culture, Sports and Tourism organize the Mau Son Tourism Festival in 2019. This is an annual activity to create a joyful atmosphere, encouraging the people of Mau Son ethnic group to preserve and promote the national cultural identity, raise community awareness in economic development. This is also an opportunity for tourists to experience products and Mau Son Tourism, attracting a growing number of tourists to Mau Son, increasing revenue for local budgets, and at the same time creating incentives to attract investors to implement the development master plan Mau Son National Tourist Area, Lang Son Province with a vision to 2030.

Mau Son Tourism Festival responds to the 2019 National Tourism Year with the theme “Green Tourism” held on June 16th, 2019 in the center of Mau Son Tourist Area, Loc Binh District, Lang Son Province with The following content:

 1. Opening program of Mau Son Tourism Festival in 2019

– Time: 09h30 ,Sunday, June 16th, 2019

– Location: Central stage of Mau Son tourist area.

– Content:

+ Welcome art performance program (30 minutes duration);

+ Declaring reasons, introduction of delegates;

+ Opening remarks of leaders of Department of Culture, Sports and Tourism;

+ Welcome lion dance, taking delegates to visit activities in Mau Son mountain market, folk games;

 1. Examine Phat Chi mountain

– Time: 07h00 on June 16th, 2019

– Location: The Phat Chi Mountain

– Itinerary: The gathering point at the junction of 12 km turns into Phat Chi mountain, walking through primitive forest about 3km.

– Content: Surveying the monument of Phat Chi mountain

 1. Mountain climbing

– Time: 08h00 on June 16th, 2019

– Journey: From the 10 km to km14 landmark, the area of ​​Mau Son airport.

– Content of the exam: Climbing male, Climbing female.

 1. Bicycle racing conquers Mau Son peak

– Time: 07h00 on June 16th, 2019

– Journey: From Ban Tang three junction to km14 Mau Son airport area.

 1. Organize kite show performances

– Time: 08h00 on June 16th, 2019

– Location: Mau Son airport area

– Content: Organizing kite show performances

 1. Organize space to introduce local produce

– Time: From 8h30 on June 16th, 2019

– Location: Mau Son mountain market area

– Content: display typical local products and tourism products; Demonstration of 02 pot of alcohol distillation with traditional method tempered by enamel (fuel saving, environmental protection); demonstration of roasted pork; Organizing and introducing products of Mau Son wine brand

 1. Organizing folk art games and exchanges

– Time: 10h30 on June 16th, 2019

– Location: Mau Son mouantain Market area and places of activities in Mau Son Tourism Festival in 2019.

– Content:

+ Lay Co game; Cockfighting

+ Singing Sli, Luon, blow Pi Le trumpet

 1. Organization of youth camps

– Time: Camps completed before 8h30 on June 16th, 2019

– Location: Mau Son airport area.

 1. Slideshow of promotional videos about Mau Son

– Time: from 08h00 on June 16th, 2019

– Location: Hoa Hong Hostel

 1. Organization of introducing multimedia library cars

– Time: 08h30 on June 16th, 2019

– Location: Mau Son Airport Area

 1. Display beautiful pictures of Mau Son and Lang Son cultural heritage

– Time: 08h30 on June 16th, 2019

– Location: Along the way to the right side of the Chin Gian (9 spaces) Hostel.

– Content: Selecting typical beautiful pictures of  Mau Son and pictures of Lang Son cultural heritage

Bài viết liên quan

Khám phá

Xem xét, thống nhất phương án đề nghị UNESCO...

Chiều 05/5, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc...

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6...

Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái...

Khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền...

Tối 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra lễ khai...

Phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh...

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 19/4/2021 phê duyệt Đề án...

“Vịt quay lá mác mật” của Xứ Lạng lọt...

Đến với Xứ Lạng không một ai có thể bỏ qua món “Vịt quay...

Hoa đào Xứ Lạng

https://youtu.be/GKzRIWS17j4

Danh mục

EnglishVietnamese