Mùa vàng Bắc Sơn Mùa Đông Mẫu Sơn Cột cờ Phai Vệ Xuân Xứ Lạng Thành Phố Lạng Sơn Thác Đăng Mò Đồng Lâm - Hữu Liên

Du lịch Lễ hội

Lễ hội Chùa Tiên

Địa điểm: phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn Thời gian: 18/Giêng Chùa Tiên nằm trong...

Lễ hội Quỳnh Sơn

Địa điểm: Xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thời gian: 12, 13/Giêng Trong...

Lễ hội Ná Nhèm

Địa chỉ: xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn Thời gian: ngày 15 tháng Giêng hàng...
EnglishVietnamese