Mùa vàng Bắc Sơn Mùa Đông Mẫu Sơn Cột cờ Phai Vệ Xuân Xứ Lạng Thành Phố Lạng Sơn Thác Đăng Mò Đồng Lâm - Hữu Liên

Điểm du lịch tâm linh

Đền cửa Bắc

Đền Cửa Bắc nằm ở phía bắc Thành cổ Lạng Sơn, nay nằm ở...

Đền cửa Nam

Đền Cửa Nam nằm ở phía nam Thành cổ Lạng Sơn, nay thuộc phố...

Đền cửa Tây

Đền Cửa Tây nằm ở phía tây Thành cổ Lạng Sơn, nay là đường...

Đền cửa Đông

Đền Cửa Đông nằm ở phía đông Thành cổ Lạng Sơn, nay là số...

Chùa Tiên

  Chùa Tiên nằm trong lòng núi Đại Tượng, thuộc địa phận phường Chi Lăng,...

Đền Tả Phủ

Đền Tả Phủ nằm ở phố chợ Kỳ Lừa, thuộc phường Hoàng Văn Thụ,...
EnglishVietnamese