Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Hoạt động thu gom rác thải tại Khu du lịch Mẫu Sơn

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 30/4/2019 – 1/5/2019, khu du lịch Mẫu Sơn đã đón tiếp hơn chục nghìn khách du lịch. Trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động vệ sinh môi trường cảnh quan du lịch đến đông đảo người dân và các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn, đồng thời triển khai công tác hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch trong việc tìm hiểu thông tin du lịch Mẫu Sơn; bố trí các thùng rác di động, cắm các biển cấm xả rác, hái hoa tại các khu vực tập trung dân cư và khách du lịch. Trong ngày 2/5/2019, tiếp nối phong trào Chiều thứ 5 xanh được phát động vào tháng 3/2019, Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn phối hợp cùng đoàn thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tình nguyện thu gom rác thải về nơi tập kết, tham gia hoạt động chăm sóc vườn hoa Cẩm tú cầu. Hoạt động này thu hút đông đảo các bạn đoàn viên tham gia, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong thế hệ trẻ của ngành du lịch tỉnh nhà.

Một số hình ảnh hoạt động tình nguyện tại KDL Mẫu Sơn:

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn