Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Công nhận điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định công nhận Ga quốc tế Đồng Đăng, huyện Cao Lộc là điểm du lịch tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/5/2019. Theo đó, Ga quốc tế Đồng Đăng có các quyền, nghĩa vụ quản lý điểm du lịch theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng; UBND huyện Cao Lộc tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.

Ga quốc tế Đồng Đăng nằm trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cách TP Lạng Sơn 14 km về phía Đông Nam, là nơi tiếp giáp của quốc lộ 1A, 1B, đường 4, đường lên cửa khẩu Hữu Nghị. Ga quốc tế Đồng Đăng có tài nguyên du lịch với ưu thế về giá trị lịch sử, có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện và đảm bảo các điều kiện khác về cơ sở hạ tầng, an ninh, trật tự… đủ điều kiện để công nhận là điểm du lịch.

Cuối tháng 2/2019, nơi đây đã trở thành tâm điểm khi đón đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim – Jong – un cùng phái đoàn Triều Tiên sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều và thăm chính thức Việt Nam. Bên cạnh thế mạnh là cầu nối, cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN, Trung Quốc. Hệ thống giao thông đường sắt rất thuận tiện nối liền với các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Ga quốc tế Đồng Đăng đã và đang trở thành một thị trường trung chuyển hàng hóa lớn của cả nước và các nước ASEAN sang thị trường Trung Quốc và ngược lại.

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc sẽ tổ chức tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức công bố quyết định số 958 để triển khai, thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật Du lịch và các quy định hiện hành; Hướng dẫn và giám sát công tác tuyên truyền, quảng bá, đảm bảo các điểu kiện tham quan của khách du lịch.

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn