Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Biểu diễn hát diễn xướng Chầu văn tại gian trưng bày quảng bá du lịch Lạng Sơn

Ngày 25/2/2019 trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn tổ chức hoạt động biểu diễn hát diễn xướng Chầu văn tại gian trưng bày quảng bá du lịch tỉnh. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn lần thứ III/2019. Ngay sau Lễ khai mạc người dân và du khách đã được thưởng thức diễn xướng Chầu văn tại gian hàng triển lãm bên cạnh không gian văn hóa Then Tày Lạng Sơn.

Biểu diễn hát diễn xướng chầu văn  tại gian trưng bày quảng bá du lịch Lạng Sơn

Nghi lễ Chầu văn là một hình thức biểu đạt văn hóa, tín ngưỡng phức hợp gồm nghi lễ hầu đồng gắn với hát văn hay hát chầu văn, do thủ nhang, thanh đồng (ông/bà đồng), cung văn và một số người hầu dâng (người giúp việc thanh đồng) tiến hành trước các ban thờ ở các đền, điện, phủ, miếu, … gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Tứ phủ. Về giá trị văn hóa, Nghi lễ Chầu văn là tín ngưỡng bản địa, tích hợp các hình thức văn hoá dân gian khác nhau như: âm nhạc, ngôn ngữ, tri thức dân gian, ca hát, nhảy múa, nghề thủ công truyền thống, trang phục cùng với nghệ thuật trang trí, kiến trúc, ẩm thực… trong một thể thống nhất hữu cơ hoàn chỉnh, trong đó yếu tố “sân khấu” kết hợp chặt chẽ với yếu tố tâm linh, phản ánh tư duy, nhận thức về tự nhiên, xã hội của cộng đồng. Tín ngưỡng này vừa bảo tồn các giá trị truyền thống như “uống nước nhớ nguồn”, vừa được cộng đồng tái tạo, tích hợp các giá trị văn hoá mới, để thích ứng với điều kiện cuộc sống hiện đại, vì vậy nó có sức hấp dẫn cao đối với mọi người, nhất là những người theo tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ.

Buổi biểu diễn thu hút được nhiều người dân và du khách đến thưởng thức.

Hiện nay tại Lạng Sơn, người dân và du khách có thể tham gia sinh hoạt văn hóa hầu đồng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu trên khắp địa bàn toàn tỉnh với 10 huyện/thành trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Hữu Lũng (đền Bắc Lệ), huyện Cao lộc (đền Mẫu) và thành phố Lạng Sơn (đền Mẫu Thoải… Trong đó tiêu biểu có đền Bắc Lệ (thờ Mẫu Thượng Ngàn) là một trong ba nơi trên cả nước là Chính Phủ thờ Mẫu ( bên cạnh Mẫu Tây Hồ, Mẫu Phủ Dầy). Trong tục thờ Mẫu cấp kế tiếp được thờ là Ngũ vị Tôn ông (Quan lớn). Trong đó quan lớn Tuần Tranh được thờ riêng tại chính Điện đền Kỳ Cùng, hàng năm có lễ hội ( 22 – 27 tháng Giêng là lễ hội lớn nhất Lạng Sơn). Cấp tiếp theo được thờ là Thập nhị Chầu bà, Thập vị ông Hoàng rồi tiếp đến là cô, cậu. Tại Lạng Sơn có thêm ba nơi thờ chính điện Chầu Bà đó là: Chầu 10: Thờ ở Mỏ 3 – Chi Lăng; Chầu ngũ: Thờ ở Suối Lân – Chi Lăng; Chầu Bắc Lệ ở đền Bắc Lệ – Hữu Lũng.

Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh mang dấu ấn thờ Mẫu đậm nét có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch văn hoá tâm linh tạo ra một nét độc đáo, khác biệt với tỉnh thành khác. Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Lạng Sơn chỉ tập trung vào cuộc sống hiện tại, hướng tâm linh vào thực tiễn cuộc sống mà người ta mong muốn. Đó là: cầu sức khoẻ; cầu công danh; cầu tài lộc. Tín ngưỡng thờ Mẫu cùng với nghi lễ Chầu văn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch