Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Đang xem thẻ

du lịch mẫu sơn

Khu du lịch Mẫu Sơn

KHU DU LỊCH MẪU SƠN   Khu du lịch Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía đông bắc, theo quốc lộ 4B.  Đường đến di tích, từ thành phố Lạng Sơn theo quốc lộ 4B (Lạng Sơn - Đình Lập) đến Km 15 rẽ trái, đi khoảng 15km đèo dốc…