Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Đang xem thẻ

du lich lễ hội

Du lịch xứ Lạng mùa Lễ Hội

Tết đến, xuân về, xứ Lạng vào xuân, mùa lễ hội cũng bắt đầu. Các di tích nổi tiếng cùng những lễ hội với nhiều trò chơi, trò diễn, nhiều nét văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được duy trì, gìn giữ và phát huy chính là những…