Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Đang xem thẻ

Đền cửa tây Lạng Sơn

Đền cửa Tây

Đền Cửa Tây nằm ở phía tây Thành cổ Lạng Sơn, nay là đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 1A cũ Lạng Sơn - Hà Nội), phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Đền có tên chữ là Ngũ Nhạc Linh Từ, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVIII, thờ Trần…