Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Đang xem thẻ

Chợ đêm Kỳ Lừa Lạng Sơn

Chợ Kỳ Lừa

Chợ Kỳ Lừa nằm ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Đây là khu chợ do Hán quận công Thân Công Tài mở ra từ thế kỷ XVII cho cư dân hai nước Việt-Trung giao lưu buôn bán, trở thành một trung tâm buôn bán phồn thịnh, tấp nập của Lạng…