Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn đăng cai tổ chức chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” Lần thứ…

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI- Lạng Sơn năm 2019 do UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND các tỉnh Việt Bắc chỉ đạo tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 03 - 05/11/2019 tại tỉnh Lạng Sơn. Chương trình là hoạt động…