Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch Lạng Sơn

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc có thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hoá đặc sắc. Cùng với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của tân tộc ta, Lạng Sơn được biết đến với nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, trong đó có những di tích đã…