Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Tổ chức ngày hội Na Chi Lăng năm 2018

Na Chi Lăng đã trở thành một thương hiệu và ngon nổi tiếng nhất miền Bắc hiện nay. Khai mạc ngày hội Na năm nay được sẽ diễn ra vào hồi 20h00 ngày 18/8/2018 tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Ngày hội Na là dịp để tuyên…