Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

“Liên hoan du lịch Mẫu Sơn” năm 2018

Triển khai nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 02 năm 2017. Đồng thời tổ chức các hoạt động tại Khu du lịch Mẫu…