Mùa vàng Bắc Sơn Mùa Đông Mẫu Sơn Cột cờ Phai Vệ Xuân Xứ Lạng Thành Phố Lạng Sơn Thác Đăng Mò Đồng Lâm - Hữu Liên

Ky Lua market

Ky Lua market is located in Hoang Van Thu ward, Lang Son city. It is opened by Hán quận công Thân Công Tài from the 17th century to the residents of Vietnamese and Chinese merchants, became a prosperous trading center Lang son until now.

Years ago, the market is the main market of Lang Son (Lang Son city now). It is not only the place of sale and exchange of goods but also the meeting place, the cultural exchange of the peoples : Nung, Tay, Kinh, Dao, Hoa … Every month, the market meet in 6 sessions on days of 2nd, day 7th lunar calendar.

In 1996, due to the need to exchange the goods of the people growing up so the Ky Lua traditional market was rebuilt with an area of about 2,700 m ², called the Ky Lua night market. Forms of business activity in the market is retail, wholesale goods with quality, diversified, rich, meet the needs of merchants, attractions, stores of traders and tourists.

Ky Lua market is imbued with oriental cultural identify of the border area, will leave a deep impression in the hearts of visitors to lang son./.

Bài viết liên quan

Khám phá

Lạng Sơn tham gia Hội nghị liên kết phát...

Sáng 20/11 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị liên kết phát...

Lạng Sơn tổ chức “Hội thảo tham gia xây...

Sáng nay (29/10), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo tham gia xây...

Thác Đăng Mò

Thác Đăng Mò thuộc địa phận huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, quanh năm...

Du lịch Mẫu Sơn

Khu du lịch Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía...

Hơn 50 đại biểu tham gia chương trình du...

Ngày 10/10/2020, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn đã tổ...

Dấu ấn du lịch nơi địa đầu Tổ Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=BLMyFDuFZQY

Danh mục

EnglishVietnamese